Höjdpunkten

Vägvisare mot Höjehall SKÅNES HÖJDPUNKT NUMMER ETT, Höjehall på Söderåsen, ligger i Svalövs kommun. På ett självvalt sätt tar du dig till Stenestads kyrka och fortsätter sen ungefär 1 km på vägen mot Kågeröd. Ta av till vänster vid vägvisaren "Klåveröd 4". Fortsätt omkring 3 km på vägen mot Klåveröd. Stanna vid "Klåveröd strövområde" vars parkeringsplats ligger till vänster om vägen. Här finns en orienteringstavla. Antingen följer du nu röd vandringsled cirka 1 km till Höjehall, eller kör du vidare 300 m mot Klåveröd och tar av åt vänster nere i en svacka. Efter vänstersvängen följer du Vargadalsvägen tills du kommer till en P-plats med informationstavla. Härifrån får du vandra ungefär 300 m upp i skogen och då följa de röda markeringarna. Efter en liten stund ser du utkikstornet vid Höjehall. Väl framme vid ytterligheten är höjden över havet enligt Sveriges Nationalatlas 210 m och enligt informationstavlorna i området 209,7 m.

För tydlighetens skull måste två påpekanden göras. För det första: Höjehall är inte Skånes högsta punkt. Det är Maglerödsstenen (212,2 m ö h), som ligger ungefär 2 km norrut. (Vägledes tar man sig från Stenestad mot Västra Sönnarslöv. Efter cirka 2 km vid Gålarp svänger man höger mot Magleröd och kör 2 km till.) På platsen finns en mast med parabolantenner, som i siktigt väder syns från Höjehall. För det andra: Högalteknall på Hallandsåsen är 226 m ö h men då befinner man sig vid Hallands högsta punkt.

Skånes urberg domineras av finkorniga gnejser som är ungefär 1 700 miljoner år gamla. Det äldsta urberget är inte sällan genomströmmat av diabasgångar. Berggrundsrörelser s k förkastningar för flera hundra miljoner år sedan medförde att urberget i en del områden höjdes och bildade horstar. Det är dessa höjdryggar av urberg som idag utgör Skånes åsar. Mellan horstarna är urberget täckt av yngre bergarter t ex sandsten, kalksten, krita och lerskiffer. De högsta åsarna i Skåne når en höjd över havet på cirka 200 m, men kan vara över 2 000 m höga om man utgår ifrån den förkastade urbergsytan. Urberg bryts i stenbrott och används främst som byggnadsmaterial samt i mer eller mindre krossat tillstånd vid entreprenad- och markarbeten.

Beträffande Skånes nutida berggrundsrörelser har man med avancerad GPS-utrustning kunnat konstatera att landskapet rör sig åt sydost med en hastighet av 3-4 mm per år.

Inte långt från Höjehall ligger Kopparhatten med en hisnande utsikt. Här föddes det skånska fabeldjuret Gårillen, vars hela uppsyn är präglad av Madariged och tesen: Mö mad, go mad å mad i rettan ti... åsså madaro!

Namnet Höjehall

höj-e = hög
hall = klippa

Karta:

Att rekommendera i närheten:

Mer information:

Från den harr ponkten går de bara udfårr

Bilder:

Utsiktstorn Högsta punkten Vy mot Barsebäck
Panoramavy