Sydvästudden

Falsterbo fyr SYDVÄSTUDDEN (tp) finns på Falsterbohalvön i Vellinge kommun. Själva udden heter Ule Nabbe eller Nabben. Dit kommer du om du efter Höllviken tar väg 100. I rondellen efter Skanörs ljung väljer du vänsterfilen och sen Strandbadsvägen mot Falsterbo kyrka. Efter knappt 3 km tar du till vänster in på Östergatan och fortsätter 350 m tills du måste svänga, och då tar du till höger in på Kyrkogatan. När du på nytt har avverkat ungefär 350 m har gatan bytt namn två gånger. Nu kan du inte komma rakt fram längre. Sväng till vänster och du befinner dig på Fyrvägen. Denna följer du nästan 1 km tills du kommer till Kolabackens parkering. Härifrån gäller en fotvandring på nästan 1,5 km ut till ytterligheten som ligger i ett naturreservat. Ta först vägen ut till Falsterbo fyr. Tänk då på att du måste samsas med ev. golfspelare. Ute vid fyren vänder du till vänster och följer stigen söderut. På vänster sida har du Falsterbo Golfklubb. Strax efter greenen på det 16:de hålet har du nått fram till Nabben. Medtag gärna kikare och studera den näraliggande Måkläppen där det under större delen av året råder beträdnadsförbud. Den som har riktig tur kan få se en av Sveriges sällsyntaste fåglar nämligen svartbent strandpipare som är Vellinges kommunfågel.

Att gå längs stranden på vissa ställen såsom Falsterbohalvön, Smygehuk, Sandhammaren, Barsebäckhalvön och Stenshuvud kan betala sig i form av bärnstensfynd. Nyssnämnda stränder utgör nämligen de mest "säkra" lokalerna för fynd av den 30-55 miljoner år gamla kåda som har förvandlats till bärnsten eller rav.

Kolabacken som är en kulle med kolstybb bär vittnesbörd om de nu försvunna, koleldade vippfyrar vilka förut funnits på platsen. Den nuvarande fyren som är byggnadsminnesförklarad togs i bruk 1796. Falsterbo är en av Nordens äldsta fyrplatser. Här har fyrar väglett sjöfarare ända sedan 1220. Att runda Falsterbohalvön har alltid varit riskfyllt, och under medeltiden blev sjöfarten så intensiv att detta motiverade en fyrhållning. Inte minst Skånemarknaden som försåg nästan hela Europa med sill bidrog till en ökad sjöfart. Borgen Falsterbohus, som stod klar i början av 1300-talet och då i mångt och mycket ersatte Skanörs borg, blev säte för den kungliga förvaltningen av Skånemarknaden samt residens vid kungliga besök. Här led kung Oluf Håkonsen en plötslig död år 1387, vilket sedan medförde att hans mor, drottning Margrethe Valdemarsdatter, kunde bli regent. Resterna efter såväl Skanörs borg som fästningen Falsterbohus finns för den intresserade lyckligtvis att beskåda på ort och ställe.

Inte långt från Falsterbo ägde ett stort fältslag rum den 6 juni 1134 (alltså på samma datum som vår nuvarande nationaldag). Striden ifråga utkämpades vid Foteviken. Där besegrade skåningarna och deras legosoldater uppbådade själländare och jutar. I slaget stupade förutom alla "vanliga" bl a en kung, fem biskopar och ett 60-tal präster.

Namnet Ule Nabbe

ule =
a) varg, det skånska "ul" anses ha med "ulv" att göra ej "uv" eller "uggla"
b) ett annat "ul" betyder "rutten" t ex rutten tång
nabbe = spets, näsa, näbb

Att rekommendera i närheten:

Mer information:

Den asande kommer lia bra fram som den rasande

Bilder:

Ule Nabbe med Måkläppen i bakgrunden